VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

Publicerat 17 januari, 2020 av admin

Startsidan

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas om en återetablering av ålgräs vid erosionsutsatta stränder i Skåne är möjlig.

Skotten ska planteras i 1,0 kvadratmeter stora rutor med ett avstånd mellan rutorna på minst 1 meter. Fyra olika typer av behandlingar inkluderas i testplanteringen; singel-skott metoden används med två olika skottätheter, samt en så kallad ”bukett-metod” och en förankringsmetod med bambu som en klämma över ålgrässkottet. Provtagningsrutorna ska placeras på cirka 2 meters djup (förutom i Helsingborg, cirka 4 meter).

Nio, 16 eller 25 skott per ruta används i de olika testplanteringsrutorna, se figur. Det blir 144 planteringsrutor totalt enligt den planteringsdesign som föreslås här. För att inkludera 5-10 % svinn under skörd och transport behöver cirka 3000 skott skördas totalt i olika donatorängar.

Planteringen utvärderas efter 2-3 månader. De platser där tillväxten i provrutorna visar sig vara högst kommer att planteras 2021 och 2022. Eventuellt blir det ytterligare metodutveckling även dessa år

FLER ARTIKLAR

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

26 november, 2019

Taggar:

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och,...

Välkommen på studiebesök 21‐22 november

25 oktober, 2019

Taggar:

Sakta men säkert kommer projektets olika åtgärder igång, varav en del är på god väg eller redan har börjat visa resultat. Nu är det dags för ett första studiebesök, och du är varmt välkommen att följa med. Du får veta vad som görs, varför, vad det ska leda till och hur resultaten ska användas. Dag...

Första styrgruppsmötet

2 september, 2019

Taggar:

Projektets första styrgruppsmöte hölls den 29 augusti. Uppdraget är enligt projektplanen följande: ”The steering group will lead the overall progress of the project. It will consist of high level participants, one from each project participant’s organization. The group will meet twice per year and take the overall decisions to ensure that the project plan is...