VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

Publicerat 17 januari, 2020 av admin

Startsidan

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas om en återetablering av ålgräs vid erosionsutsatta stränder i Skåne är möjlig.

Skotten ska planteras i 1,0 kvadratmeter stora rutor med ett avstånd mellan rutorna på minst 1 meter. Fyra olika typer av behandlingar inkluderas i testplanteringen; singel-skott metoden används med två olika skottätheter, samt en så kallad ”bukett-metod” och en förankringsmetod med bambu som en klämma över ålgrässkottet. Provtagningsrutorna ska placeras på cirka 2 meters djup (förutom i Helsingborg, cirka 4 meter).

Nio, 16 eller 25 skott per ruta används i de olika testplanteringsrutorna, se figur. Det blir 144 planteringsrutor totalt enligt den planteringsdesign som föreslås här. För att inkludera 5-10 % svinn under skörd och transport behöver cirka 3000 skott skördas totalt i olika donatorängar.

Planteringen utvärderas efter 2-3 månader. De platser där tillväxten i provrutorna visar sig vara högst kommer att planteras 2021 och 2022. Eventuellt blir det ytterligare metodutveckling även dessa år

FLER ARTIKLAR

Sandstaket i Ystad

17 november, 2022

Taggar: Ystad

I Ystad har bland annat sandstaket byggts. Staketet ska fånga och hålla kvar sanden. På vissa platser fungerar det riktigt bra så, som här i Ystad. Den första bilden är från augusti i somras, den andra från oktober. Ett bra resultat på kort tid!...

Klimatanpassnings-åtgärder för att minska effekterna av erosion

11 oktober, 2021

Taggar:

Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion. Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med...

Plantering av ålgräs genomförd

23 juni, 2020

Taggar:

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats....