VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Första styrgruppsmötet

Publicerat 2 september, 2019 av admin

Startsidan

Styrgruppsmedlemmar Joakim Nilsson, administrativ chef på Biologiska institutionen vid Lunds universitet, och Peter Nilsson, Avdelningschef, Kommunförbundet Skåne

Projektets första styrgruppsmöte hölls den 29 augusti. Uppdraget är enligt projektplanen följande: ”The steering group will lead the overall progress of the project. It will consist of high level participants, one from each project participant's organization. The group will meet twice per year and take the overall decisions to ensure that the project plan is followed and budgets are complied with.”

I detta tidiga skede flyter arbetet på utan avvikelser från budget, och agendan innehöll inga beslutspunkter. På agendan stod en kort introduktion av projektet, och därefter gavs statusrapportering av var och en närvarande delprojektansvarig, som också bjudits in. Nästa styrgruppsmöte äger rum den 17 december.

FLER ARTIKLAR

Klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion

11 oktober, 2021

Taggar:

Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion. Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med...

Plantering av ålgräs genomförd

23 juni, 2020

Taggar:

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats....

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Taggar:

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...