VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Första styrgruppsmötet

Publicerat 2 september, 2019 av admin

Startsidan

Styrgruppsmedlemmar Joakim Nilsson, administrativ chef på Biologiska institutionen vid Lunds universitet, och Peter Nilsson, Avdelningschef, Kommunförbundet Skåne

Projektets första styrgruppsmöte hölls den 29 augusti. Uppdraget är enligt projektplanen följande: ”The steering group will lead the overall progress of the project. It will consist of high level participants, one from each project participant's organization. The group will meet twice per year and take the overall decisions to ensure that the project plan is followed and budgets are complied with.”

I detta tidiga skede flyter arbetet på utan avvikelser från budget, och agendan innehöll inga beslutspunkter. På agendan stod en kort introduktion av projektet, och därefter gavs statusrapportering av var och en närvarande delprojektansvarig, som också bjudits in. Nästa styrgruppsmöte äger rum den 17 december.

FLER ARTIKLAR

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Taggar:

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

26 november, 2019

Taggar:

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och,...

Välkommen på studiebesök 21‐22 november

25 oktober, 2019

Taggar:

Sakta men säkert kommer projektets olika åtgärder igång, varav en del är på god väg eller redan har börjat visa resultat. Nu är det dags för ett första studiebesök, och du är varmt välkommen att följa med. Du får veta vad som görs, varför, vad det ska leda till och hur resultaten ska användas. Dag...