VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Helsingborg

Vi återställer sandmiljöerna på stränderna vid Hittarp, Domsten, Grå läge och Fortuna. Vi gör också insatser ute i vattnet.

Fortuna

Fortuna är Helsingborgs sydligaste strand med bebyggelse bara några meter från strandlinjen. Här kommer en kombination av olika naturnära åtgärder att testas. Hårda stenstrukturer kommer att tas bort och ersättas av mjuka i form av sand och tång. En större mängd havssand kommer att läggas ut på stranden och i vattnet. Vi studerar hur detta kan göras på ett sätt som ger bäst effekt som kustskydd samtidigt som de artrika ålgräsängarna på ett par meters djup inte ska påverkas.

Address:

Fortuna är Helsingborgs sydligaste strand med bebyggelse bara några meter från strandlinjen. Här kommer en kombination av olika naturnära åtgärder att testas. Hårda stenstrukturer kommer att tas bort och ersättas av mjuka i form av sand och tång. En större mängd havssand kommer att läggas ut på stranden och i vattnet. Vi studerar hur detta kan göras på ett sätt som ger bäst effekt som kustskydd samtidigt som de artrika ålgräsängarna på ett par meters djup inte ska påverkas.

Metoder som används här

Fler platser i Helsingborg

Hittarp

Hittarps rev är både fågel- och fiskrikt, och på andra sidan Hittarps hamn finns en populär badplats med brygga. En bit längre söderut längs stranden återställer vi sanddyner, gräver upp vresrosor och planterar ålgräs.

Insatserna vid Hittarp
ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.