Warning: Undefined array key "maplist_alternateurl" in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 746

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 746

Warning: Undefined array key "maplist_description" in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 773

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 773

Warning: Undefined variable $infoBoxStyle in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 798
LIFE Coast Adapt | Hamnen

VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Trelleborg

Vi förstärker ålgräsängarna öster och väster om hamnen.

Hamnen

Vi planerar att förstärka ålgräsängarna utanför stränderna på båda sidor om hamnen. Under sommaren 2019 kommer vi att kartlägga och inventera det befintliga beståndet av ålgräs, för att därefter avgöra var nyplantering lämpar sig bäst. Vissa sträckor är i dagsläget inte akut erosionsdrabbade, och på den västra sidan om hamnen finns redan idag hälsosamma bestånd av ålgräs. För att kunna arbeta förebyggande mot erosion vill vi ändå prova metoden här. Vi förstärker ålgräsängarna väster om hamnen, och planterar nya på den östra sidan.

Insatserna följs kontinuerligt. Vi mäter om och hur vi lyckas hindra erosionens negativa effekter, och följer upp hur vi främjar den biologiska mångfalden.

Address:

Hamnen
Malmö
Sweden

Vi planerar att förstärka ålgräsängarna utanför stränderna på båda sidor om hamnen. Under sommaren 2019 kommer vi att kartlägga och inventera det befintliga beståndet av ålgräs, för att därefter avgöra var nyplantering lämpar sig bäst. Vissa sträckor är i dagsläget inte akut erosionsdrabbade, och på den västra sidan om hamnen finns redan idag hälsosamma bestånd av ålgräs. För att kunna arbeta förebyggande mot erosion vill vi ändå prova metoden här. Vi förstärker ålgräsängarna väster om hamnen, och planterar nya på den östra sidan.

Insatserna följs kontinuerligt. Vi mäter om och hur vi lyckas hindra erosionens negativa effekter, och följer upp hur vi främjar den biologiska mångfalden.

Metoder som används här

Plantera ålgräs

Ålgräsplantering är en beprövad metod. Plantor hämtas från friska ålgräsängar och sätts ut på 1,5-2,5 meters djup. Ålgräsängarna skapar en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind.

Mer om ålgräsplantering

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.