VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Strandsträcka norr om Långa bryggan i Bjärred. Tång har lagts upp på stranden för att förhindra erosion.

Strandsträcka alldeles norr om Långa bryggan. ©Theodor Kindeberg

Dagvattenutloppet och de hårda skydden som kommer att ersättas med en öppen lösning.

Strandsträcka norr om Långa bryggan i Bjärred. Tång har lagts upp på stranden för att förhindra erosion.

Strandsträcka alldeles norr om Långa bryggan. ©Theodor Kindeberg

Dagvattenutloppet och de hårda skydden som kommer att ersättas med en öppen lösning.

Lomma

I Lomma kommun gör vi insatser på två platser. Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i norra Bjärred.

Kusten norr om Långa bryggan

Längst ut på Långa bryggan – som är 500 meter lång – i Bjärred ligger ett kallbadhus. Stranden runt bryggan är en populär badplats. Men på sträckan en bit norr om Långa Bryggan är stranden delvis igenväxt, och ett utloppsrör för dagvatten bidrar till erosion.

För att minska erosionen runt röret har man tidigare placerat ut stenar runtom. Man har också försökt lägga ut geotextil och lera. Detta har snarare inneburit att erosionen blivit mer koncentrerad till vissa ställen, och strandens profil har skadats. Genom att ta bort röret får dagvattnet fritt flöde ner till stranden. Kraften i vattenflödet kan därmed dämpas och fördelas mera jämnt över stranden.

Vi kommer också att ta bort den invasiva växtligheten, ”reparera” stranden genom att lägga ut ny sand och återplantera naturtypens korrekta växtarter. Kombinationen av åtgärder kommer att gynna den biologiska mångfalden och också göra stranden tillgängligare. Ett annat mål är förstås att minska erosionens negativa effekter. Detta kommer följas upp och mätas av forskare från Lunds universitet.

Address:

Långa bryggan
Långa bryggan
Sweden

Längst ut på Långa bryggan – som är 500 meter lång – i Bjärred ligger ett kallbadhus. Stranden runt bryggan är en populär badplats. Men på sträckan en bit norr om Långa Bryggan är stranden delvis igenväxt, och ett utloppsrör för dagvatten bidrar till erosion.

För att minska erosionen runt röret har man tidigare placerat ut stenar runtom. Man har också försökt lägga ut geotextil och lera. Detta har snarare inneburit att erosionen blivit mer koncentrerad till vissa ställen, och strandens profil har skadats. Genom att ta bort röret får dagvattnet fritt flöde ner till stranden. Kraften i vattenflödet kan därmed dämpas och fördelas mera jämnt över stranden.

Vi kommer också att ta bort den invasiva växtligheten, ”reparera” stranden genom att lägga ut ny sand och återplantera naturtypens korrekta växtarter. Kombinationen av åtgärder kommer att gynna den biologiska mångfalden och också göra stranden tillgängligare. Ett annat mål är förstås att minska erosionens negativa effekter. Detta kommer följas upp och mätas av forskare från Lunds universitet.

Metoder som används här

Fler platser i Lomma

ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.