VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Vågbrytare vid Löderups Strandbad. ©Kärstin Malmberg Persson, SGU

Strandsträcka vid Löderups Strandbad. ©Kärstin Malmberg Persson, SGU

Stranden, Löderups Strandbad. ©Mona Skoog

Vågbrytare vid Löderups Strandbad. ©Kärstin Malmberg Persson, SGU

Strandsträcka vid Löderups Strandbad. ©Kärstin Malmberg Persson, SGU

Stranden, Löderups Strandbad. ©Mona Skoog

Ystad

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

Löderups Strandbad

Badplatsen vid Löderup är en av Sveriges mest erosionsdrabbade stränder. Som skydd mot erosionen har vi tidigare lagt ut stora stenar en bit ut i vattnet. Under sommaren 2019 undersöker vi möjligheterna och förutsättningarna för ålgräsplantering här.

Address:

Löderups strandbad
Löderups strandbad
271 77
Sweden

Badplatsen vid Löderup är en av Sveriges mest erosionsdrabbade stränder. Som skydd mot erosionen har vi tidigare lagt ut stora stenar en bit ut i vattnet. Under sommaren 2019 undersöker vi möjligheterna och förutsättningarna för ålgräsplantering här.

Metoder som används här

Plantera ålgräs

Ålgräsplantering är en beprövad metod. Plantor hämtas från friska ålgräsängar och sätts ut på 1,5-2,5 meters djup. Ålgräsängarna skapar en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind.

Mer om ålgräsplantering

Fler platser i Ystad

©Henrik Uthas

Nybroån

Undersökningar visar att erosion sker till så obetydlig del att åtgärd mot negativa effekter inte behövs. Stigande havsnivå är dock fortfarande ett faktum. Nu pågår andra hållbarhetsdiskussioner med fiskevårdsområdesorganisationer.

Åbanken vid Nybroån erosionskyddas
Stranden i Nybrostrand

©Elisabeth Magnusson

Nybrostrand

Vid stranden i Nybrostrand tar vi bort den invasiva och främmande växten vresros. Det kommer att bidra till en mer naturlig dynamik och göra att stranden kan återhämta sig bättre.

Vresrosor tas bort i Nybrostrand
Stranden vid Ystad Sandskog.

©Mona Skoog

Sandskogen

Längs stranden vid Sandskogen testas flera olika metoder för att minska erosionens negativa effekter: vi utför strandfodring (vilket innebär att vi lägger ut ny sand) och tar bort invasiva växter. Vi utreder också om detta är en lämplig plats för ålgräsplantering.

Insatserna vid Sandskogens strand
ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.