VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Stranden vid Malen.

Stranden vid Malen.

Båstad

Här förstärker vi ålgräsängar och etablerar naturliga rev för makroalger.

Malen

Alldeles utanför Malen, som är en attraktiv badstrand i Båstad, är stranden erosionsdrabbad. En bit ut i havet finns ängar av ålgräs, men dessa tycks inte vara lika stora och täta som de har varit. Sommaren 2019 kommer vi att inventera beståndet närmare – och också stärka ålgräsängarna med nyplantering där det visar sig lämpligt.

För att främja vattenvegetationen ytterligare kommer vi också att placera ut sten i vattnet. Tanken är att makroalger – exempelvis blåstång – som behöver ett hårt underlag att fästa på ska etablera sig här.

Insatserna följs kontinuerligt. Vi mäter om och hur vi lyckas hindra erosionens negativa effekter, och följer upp hur vi främjar den biologiska mångfalden.

Address:

Målen
Målen
560 30
Sweden

Alldeles utanför Malen, som är en attraktiv badstrand i Båstad, är stranden erosionsdrabbad. En bit ut i havet finns ängar av ålgräs, men dessa tycks inte vara lika stora och täta som de har varit. Sommaren 2019 kommer vi att inventera beståndet närmare – och också stärka ålgräsängarna med nyplantering där det visar sig lämpligt.

För att främja vattenvegetationen ytterligare kommer vi också att placera ut sten i vattnet. Tanken är att makroalger – exempelvis blåstång – som behöver ett hårt underlag att fästa på ska etablera sig här.

Insatserna följs kontinuerligt. Vi mäter om och hur vi lyckas hindra erosionens negativa effekter, och följer upp hur vi främjar den biologiska mångfalden.

Metoder som används här

Plantera ålgräs

Ålgräsplantering är en beprövad metod. Plantor hämtas från friska ålgräsängar och sätts ut på 1,5-2,5 meters djup. Ålgräsängarna skapar en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind.

Mer om ålgräsplantering

Etablera naturliga rev

Genom att placera ut stenstrukturer i vattnet skapas en naturlig revmiljö för makroalger och musslor. Biodiversiteten främjas, och vi vill också undersöka i vilken utsträckning detta kan hjälpa till att dämpa energin från vågor och vind.

Mer om etablerande av naturliga rev

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.