VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Nybroån ©Henrik Uthas

Nybroån ©Henrik Uthas

Nybroån ©Henrik Uthas

Ystad

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

Nybroån

Vid en vägbro skapar vi ett naturanpassat erosionsskydd bestående av block, pålade trädstammar och död ved med rotsystemet kvar. Skyddet skapas då trädstammarna förs in i åbanken och rötterna lämnas synliga. Metoden syftar till att minska flödeshastigheten så att erosionen av åbanken dämpas. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden. Kombinationen av trä och sten skapar fickor av lugnare vatten där fiskar och andra vattenlevande djur trivs.

Vi kommer också att plantera träd. För framgång i det långa loppet är det viktigt med livskraftig vegetation på flodbankerna. Målsättningen är att erosionsskyddet ska dämpa erosionen tillräckligt länge, cirka 30-40 år, så att träden som planterats hinner utveckla ett rotsystem som är tillräckligt kraftigt för att binda sanden i åfårans kanter.

Metoden har varit framgångsrik i halländska Ätran, men det är första gången vi testar den i Nybroån.

Address:

Nybroån
Ystad
271 60
Sweden

Vid en vägbro skapar vi ett naturanpassat erosionsskydd bestående av block, pålade trädstammar och död ved med rotsystemet kvar. Skyddet skapas då trädstammarna förs in i åbanken och rötterna lämnas synliga. Metoden syftar till att minska flödeshastigheten så att erosionen av åbanken dämpas. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden. Kombinationen av trä och sten skapar fickor av lugnare vatten där fiskar och andra vattenlevande djur trivs.

Vi kommer också att plantera träd. För framgång i det långa loppet är det viktigt med livskraftig vegetation på flodbankerna. Målsättningen är att erosionsskyddet ska dämpa erosionen tillräckligt länge, cirka 30-40 år, så att träden som planterats hinner utveckla ett rotsystem som är tillräckligt kraftigt för att binda sanden i åfårans kanter.

Metoden har varit framgångsrik i halländska Ätran, men det är första gången vi testar den i Nybroån.

Metoder som används här

Erosionsskydda åar

Denna tidigare oprövade metod utnyttjar vegetationens förmåga att förhindra erosion av flodbankar. Det är ett naturanpassat skydd, bestående av bland annat trädstammar med rotdelar, som också kan främja ekosystemet.

Mer om erosionsskydd av åar

Fler platser i Ystad

Stranden i Nybrostrand

©Elisabeth Magnusson

Nybrostrand

Vid stranden i Nybrostrand tar vi bort den invasiva och främmande växten vresros. Det kommer att bidra till en mer naturlig dynamik och göra att stranden kan återhämta sig bättre.

Vresrosor tas bort i Nybrostrand
Stranden vid Ystad Sandskog.

©Mona Skoog

Sandskogen

Längs stranden vid Sandskogen testas flera olika metoder för att minska erosionens negativa effekter: vi utför strandfodring (vilket innebär att vi lägger ut ny sand) och tar bort invasiva växter. Vi utreder också om detta är en lämplig plats för ålgräsplantering.

Insatserna vid Sandskogens strand
ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.