VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Stranden vid Ystad Sandskog. ©Mona Skoog

Stranden vid Ystad Sandskog. ©Mona Skoog

Stranden vid Ystad Sandskog. ©Elisabeth Magnusson, SGU

Stranden vid Ystad Sandskog. ©Mona Skoog

Stranden vid Ystad Sandskog. ©Mona Skoog

Stranden vid Ystad Sandskog. ©Elisabeth Magnusson, SGU

Ystad

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

Sandskogen

Här genomför vi en kombination av åtgärder längs en kilometerlång strandsträcka mellan pir 0 och 4. Målet är att stranden på ett bättre sätt ska kunna svara på de kustprocesser – vågor, vindar och strömmar – som påverkar den. Erosionens negativa effekter märks mer under ytan än uppe på själva stranden här.

För det första lägger vi ut ny sand (så kallad strandfodring). Sanden tas upp från 25 meters djup vid Sandhammaren. Det är inte första gången vi utför strandfodring i Sandskogen. Vid tidigare tillfällen har vi fokuserat på att göra stranden flackare, men den här gången kommer vi att skapa fler dyner och ett bredare strandplan. Vi tar också bort parkslide* och asp – växtarter som inte hör hemma här på stranden. Asp är inte en invasiv art i ordets rätta bemärkelse, men den gör att sanddynerna  inte är så dynamiska och flexibla som de kan och borde vara. Naturligt strandgräs kommer att återplanteras. Målet är att binda sanden på stranden. Vi kommer att mäta effekterna av insatserna kontinuerligt.

Slutligen kommer vi att undersöka om det finns förutsättningar för att plantera ålgräs i havet utanför Sandskogens strand.

* Parkslide sprider sig oerhört lätt, så försök inte ta bort den själv. Då får du lätt med dig den hem.

Address:

Ystad

Här genomför vi en kombination av åtgärder längs en kilometerlång strandsträcka mellan pir 0 och 4. Målet är att stranden på ett bättre sätt ska kunna svara på de kustprocesser – vågor, vindar och strömmar – som påverkar den. Erosionens negativa effekter märks mer under ytan än uppe på själva stranden här.

För det första lägger vi ut ny sand (så kallad strandfodring). Sanden tas upp från 25 meters djup vid Sandhammaren. Det är inte första gången vi utför strandfodring i Sandskogen. Vid tidigare tillfällen har vi fokuserat på att göra stranden flackare, men den här gången kommer vi att skapa fler dyner och ett bredare strandplan. Vi tar också bort parkslide* och asp – växtarter som inte hör hemma här på stranden. Asp är inte en invasiv art i ordets rätta bemärkelse, men den gör att sanddynerna  inte är så dynamiska och flexibla som de kan och borde vara. Naturligt strandgräs kommer att återplanteras. Målet är att binda sanden på stranden. Vi kommer att mäta effekterna av insatserna kontinuerligt.

Slutligen kommer vi att undersöka om det finns förutsättningar för att plantera ålgräs i havet utanför Sandskogens strand.

* Parkslide sprider sig oerhört lätt, så försök inte ta bort den själv. Då får du lätt med dig den hem.

Metoder som används här

Plantera ålgräs

Ålgräsplantering är en beprövad metod. Plantor hämtas från friska ålgräsängar och sätts ut på 1,5-2,5 meters djup. Ålgräsängarna skapar en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind.

Mer om ålgräsplantering

©Hans Hanson

Strandfodra

Strandfodring innebär att ny sand läggs ut i strandkanten eller på grunt vatten. Målet är att skapa svagt sluttande stränder, som kan dämpa vågornas kraft och därmed vara mer motståndskraftiga mot erosion.

Mer om strandfodring

Fler platser i Ystad

©Henrik Uthas

Nybroån

Undersökningar visar att erosion sker till så obetydlig del att åtgärd mot negativa effekter inte behövs. Stigande havsnivå är dock fortfarande ett faktum. Nu pågår andra hållbarhetsdiskussioner med fiskevårdsområdesorganisationer.

Åbanken vid Nybroån erosionskyddas
Stranden i Nybrostrand

©Elisabeth Magnusson

Nybrostrand

Vid stranden i Nybrostrand tar vi bort den invasiva och främmande växten vresros. Det kommer att bidra till en mer naturlig dynamik och göra att stranden kan återhämta sig bättre.

Vresrosor tas bort i Nybrostrand
ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.