Warning: Undefined array key "maplist_alternateurl" in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 746

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 746

Warning: Undefined array key "maplist_description" in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 773

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 773

Warning: Undefined variable $infoBoxStyle in /home/lifecoastadaptsk/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/MapListProKO.php on line 798
LIFE Coast Adapt | Täppet

VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Badhytter och bryggan vid Täppet i Åhus.

Vid Täppet i Åhus.

Badhytter och bryggan vid Täppet i Åhus.

Vid Täppet i Åhus.

Kristianstad

Här förstärker vi ålgräsängar och etablerar naturliga rev för makroalger.

Täppet

Badstranden Täppet i Åhus är långgrund och barnvänlig, och här finns en badbrygga. Men stranden är också erosionsdrabbad. Därför planerar vi att stärka ålgräsängarna en bit ut i havet. Under sommaren 2019 kommer vi att kartlägga och inventera det befintliga beståndet av ålgräs, för att därefter avgöra var nyplantering lämpar sig bäst.

För att främja vattenvegetationen ytterligare kommer vi också att placera ut sten i vattnet. Tanken är att makroalger – exempelvis blåstång – som behöver ett hårt underlag att fästa på ska etablera sig här.

Insatserna följs kontinuerligt. Vi mäter om och hur vi lyckas hindra erosionen, och följer upp hur vi främjar den biologiska mångfalden.

Address:

Täppet
Täppet
305 91
Sweden

Badstranden Täppet i Åhus är långgrund och barnvänlig, och här finns en badbrygga. Men stranden är också erosionsdrabbad. Därför planerar vi att stärka ålgräsängarna en bit ut i havet. Under sommaren 2019 kommer vi att kartlägga och inventera det befintliga beståndet av ålgräs, för att därefter avgöra var nyplantering lämpar sig bäst.

För att främja vattenvegetationen ytterligare kommer vi också att placera ut sten i vattnet. Tanken är att makroalger – exempelvis blåstång – som behöver ett hårt underlag att fästa på ska etablera sig här.

Insatserna följs kontinuerligt. Vi mäter om och hur vi lyckas hindra erosionen, och följer upp hur vi främjar den biologiska mångfalden.

Metoder som används här

Plantera ålgräs

Ålgräsplantering är en beprövad metod. Plantor hämtas från friska ålgräsängar och sätts ut på 1,5-2,5 meters djup. Ålgräsängarna skapar en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind.

Mer om ålgräsplantering

Etablera naturliga rev

Genom att placera ut stenstrukturer i vattnet skapas en naturlig revmiljö för makroalger och musslor. Biodiversiteten främjas, och vi vill också undersöka i vilken utsträckning detta kan hjälpa till att dämpa energin från vågor och vind.

Mer om etablerande av naturliga rev

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.