VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Här, på en äng vid Karstorp i norra Bjärred, anläggs våtmarker.

Här, på en äng vid Karstorp i norra Bjärred, anläggs våtmarker.

Lomma

I Lomma kommun gör vi insatser på två platser. Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i norra Bjärred.

Våtmark i Norra Bjärred

Nu anlägger vi nya våtmarker i norra Bjärred, vid Karstorp. Syftet är att både rena och minska kraften i vattenflödet innan det når havet.  Vi skapar också ett rekreationsområde samtidigt som den biologiska mångfalden främjas.

På grund av jordbrukets utveckling har den skånska marken förändrats kraftigt sedan början av 1800-talet. Som en följd av detta har många kustvåtmarker och små vattendrag försvunnit. De vattendrag som finns kvar har fått ett ojämnare flöde med kraftigare toppar och minskat basflöde. Många vattenflöden har förts in i rör som nu har sitt utlopp direkt på stranden, med erosion som följd.

Rent konkret kommer vi att gräva en svacka och öppna upp de dagvattenrör som finns under jord, så att vattnet går upp i marken. Exakt hur stor våtmarken är kommer att variera med regnmängderna över året.

Att etablera våtmarker har många fördelar. Våtmarksbiotopen är ett avancerat ekosystem för många fåglar, insekter och vattenlevande djur. Den attraherar exempelvis fågelarter som trivs i dammar som inte är så igenvuxna. Kustnära våtmarker filtrerar också vattnet och ser till att det förblir näringsrikt. Dessutom erbjuder miljön rekreationsmöjligheter i form av exempelvis naturupplevelser och fotografering – och kanske till och med skridskoåkning på vintern.

Det är första gången vi testar metoden inne i Bjärred tätort, men vi har lång erfarenhet av att anlägga våtmarker ute i landskapet. Många av dem har ett högt naturvärde idag.

Våtmarkerna minskar dagvattnets flödeshastighet innan det når havet. Målen med insatsen är att minimera erosionens negativa effekter, och att öka den naturliga reningen av vatten som rinner ut i havet. Detta kommer följas upp och mätas av forskare från Lunds universitet.

Address:

Karstorp
234 42
Sweden

Nu anlägger vi nya våtmarker i norra Bjärred, vid Karstorp. Syftet är att både rena och minska kraften i vattenflödet innan det når havet.  Vi skapar också ett rekreationsområde samtidigt som den biologiska mångfalden främjas.

På grund av jordbrukets utveckling har den skånska marken förändrats kraftigt sedan början av 1800-talet. Som en följd av detta har många kustvåtmarker och små vattendrag försvunnit. De vattendrag som finns kvar har fått ett ojämnare flöde med kraftigare toppar och minskat basflöde. Många vattenflöden har förts in i rör som nu har sitt utlopp direkt på stranden, med erosion som följd.

Rent konkret kommer vi att gräva en svacka och öppna upp de dagvattenrör som finns under jord, så att vattnet går upp i marken. Exakt hur stor våtmarken är kommer att variera med regnmängderna över året.

Att etablera våtmarker har många fördelar. Våtmarksbiotopen är ett avancerat ekosystem för många fåglar, insekter och vattenlevande djur. Den attraherar exempelvis fågelarter som trivs i dammar som inte är så igenvuxna. Kustnära våtmarker filtrerar också vattnet och ser till att det förblir näringsrikt. Dessutom erbjuder miljön rekreationsmöjligheter i form av exempelvis naturupplevelser och fotografering – och kanske till och med skridskoåkning på vintern.

Det är första gången vi testar metoden inne i Bjärred tätort, men vi har lång erfarenhet av att anlägga våtmarker ute i landskapet. Många av dem har ett högt naturvärde idag.

Våtmarkerna minskar dagvattnets flödeshastighet innan det når havet. Målen med insatsen är att minimera erosionens negativa effekter, och att öka den naturliga reningen av vatten som rinner ut i havet. Detta kommer följas upp och mätas av forskare från Lunds universitet.

Metoder som används här

Anlägga våtmarker

Små kustnära våtmarker kan dämpa energin från vågor och strömmar, och förhindra att dagvatten rinner direkt ut i havet. Dessutom utgör våtmarkerna en biotop som främjar biodiversiteten.

Mer om våtmarker

Fler platser i Lomma

ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i ett internationellt forskningsprojekt, LIFE Cost Adapt,
som utvecklar framtidens metoder praktiken.