VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

Publicerat 26 november, 2019 av admin

Startsidan

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och, genom referensgruppen, Statens geotekniska institut (SGI), Länsstyrelsen Halland, SMHI, Deltares (forskningsinstitut i Holland) och Danska kystdirektoratet.

Programmet inleddes i Lomma kommunhus med ett välkomnande av kommunrådet Per Bengtsson och en presentation av insatserna i Lomma av Helena Björn, miljöstrateg och representant i projektgruppen. Därefter besöktes Lotsgatan i Lomma och strandremsan vid Bojks brygga i Bjärred. På respektive plats kommer effekter av våtmarksanläggning att märkas och den invasiva arten parkslide tas bort. Inhemsk flora ska på så vis få mer utrymme och effekterna på bland annat sanden kommer att följas upp.

Därefter besöktes Fortuna och Grå läge i Helsingborg, varav båda gäller borttagning av invasiva arter. Här presenterade Linda Hellberg och Elisabet Lindberg förutsättningar för kommande insatser respektive åtgärder som vidtagits och de resultat som redan märks av dem, t ex att inhemsk flora genast tagit vid efter borttagning av vresrosor.

Dag 2 i Ystad avhölls vid Nybrostrand och Sandskogen, även dessa lokaler för borttagning av invasiva arter samt asp, vilket inte är en invasiv art i dess mening, men har en negativ verkan på dessa platser.

De tre insatserna integrerades mellan varandra. De tre fältbesöken blev grunden för frågor som ställdes vid workshoppen, som avslutade arrangemanget. Syftet med referensgruppen att vara en arena för diskussion om projektet och ämnet i sig, uppfylldes väl. Såväl under bussresan som vid förtäringstillfällena och vid fältbesöken uppstod många frågor och diskussioner. Att på detta vis informera och påverka kommunerna visade sig lyckat och ger god grund att fortsätta kontakten samt nå ut till även resterande kustkommuner under återstående projektperiod.

Länsstyrelsen Skåne, som höll i workshoppen, kommer att sammanställa en summering om diskussionerna och hur aktiviteten följs upp och fortsätter i projektet.

FÖR MER INFORMATION

Bilder från dagen

FLER ARTIKLAR

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Taggar:

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...

Välkommen på studiebesök 21‐22 november

25 oktober, 2019

Taggar:

Sakta men säkert kommer projektets olika åtgärder igång, varav en del är på god väg eller redan har börjat visa resultat. Nu är det dags för ett första studiebesök, och du är varmt välkommen att följa med. Du får veta vad som görs, varför, vad det ska leda till och hur resultaten ska användas. Dag...

Första styrgruppsmötet

2 september, 2019

Taggar:

Projektets första styrgruppsmöte hölls den 29 augusti. Uppdraget är enligt projektplanen följande: ”The steering group will lead the overall progress of the project. It will consist of high level participants, one from each project participant’s organization. The group will meet twice per year and take the overall decisions to ensure that the project plan is...