VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Helsingborg

Vi återställer sandmiljöerna på stränderna vid Hittarp, Domsten, Grå läge och Fortuna. Vi gör också insatser ute i vattnet.

Våra dykare har kunnat konstatera att det, glädjande nog, finns friska ålgräsängar utanför de flesta av kommunens stränder. Vi kommer dock att bättra på beståndet utanför stranden i Hittarp – här görs en testplantering sommaren 2020.

Vi ligger i startgroparna för ytterligare åtgärder. För närvarade utreder vi hur en strandfodring skulle kunna utformas vid Fortuna. Utredningen kommer att identifiera vilka hårda strukturer – stenskoningar, vågbrytare och liknande – som kan vara lämpliga att ta bort för att dämpa kusterosionens negativa effekter.

Projektets kontaktperson för Helsingborgs stad: Linda Hellberg, Linda.Hellberg2@helsingborg.se

Alla platser i Helsingborg

Hittarp

Hittarps rev är både fågel- och fiskrikt, och på andra sidan Hittarps hamn finns en populär badplats med brygga. En bit längre söderut längs stranden återställer vi sanddyner, gräver upp vresrosor och planterar ålgräs.

Insatserna vid Hittarp
ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i forskningsprojektet LIFE Coast Adapt,
som utvecklar framtidens metoder i praktiken.