VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Kristianstad

Här förstärker vi ålgräsängar och etablerar naturliga rev för makroalger.

Projektets kontaktperson för Kristianstads kommun: Therese Jephson, therese.jephson@kfsk.se.

Mer om platsen i Kristianstad

ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i forskningsprojektet LIFE Coast Adapt,
som utvecklar framtidens metoder i praktiken.