VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Lomma

I Lomma kommun gör vi insatser på två platser. Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i norra Bjärred.

Projektets kontaktperson för Lomma kommun: Bengt Strengbom, bengt.strengbom@lomma.se

Alla platser i Lomma

ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i forskningsprojektet LIFE Coast Adapt,
som utvecklar framtidens metoder i praktiken.