VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Trelleborg

Vi förstärker ålgräsängarna öster och väster om hamnen.

Projektets kontaktperson för Trelleborgs kommun: Elin Ulander, elin.ulander@skaneskommuner.se

Mer om platsen i Trelleborg

ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i forskningsprojektet LIFE Coast Adapt,
som utvecklar framtidens metoder i praktiken.