VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Ystad

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

Projektets kontaktperson för Ystads kommun: Mona Skoog, mona.skoog@ystad.se

Alla platser i Ystad

©Henrik Uthas

Nybroån

Här skapar vi ett erosionsskydd genom att föra in död ved – med rötterna kvar – i åbanken. Detta hjälper också till att bilda fickor av lugnare vatten där fiskar och andra vattenlevande djur trivs.

Åbanken vid Nybroån erosionskyddas
Stranden i Nybrostrand

©Elisabeth Magnusson

Nybrostrand

Vid stranden i Nybrostrand tar vi bort den invasiva och främmande växten vresros. Det kommer att bidra till en mer naturlig dynamik och göra att stranden kan återhämta sig bättre.

Vresrosor tas bort i Nybrostrand
Stranden vid Ystad Sandskog.

©Mona Skoog

Sandskogen

Längs stranden vid Sandskogen testas flera olika metoder för att minska erosionens negativa effekter: vi utför strandfodring (vilket innebär att vi lägger ut ny sand) och tar bort invasiva växter. Vi utreder också om detta är en lämplig plats för ålgräsplantering.

Insatserna vid Sandskogens strand
ALLA PROJEKTETS PLATSER

Vi är med i forskningsprojektet LIFE Coast Adapt,
som utvecklar framtidens metoder i praktiken.