VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Nedladdningsbara broschyrer om metoderna

Nedan finns broschyrer som beskriver projektet olika metoder. Observera att hemsidan innehåller mer uppdaterad information än broschyrerna.

BAKGRUND

Vi har inte tid att vänta. Därför gör vi konkreta insatser och hjälper forskarna att testa framtidens metoder mot de negativa effekterna av kusterosion. I praktiken. Här och nu.

Alla de metoder vi använder inom ramen för LIFE Coast Adapt är naturanpassade. Det betyder att de arbetar med naturen istället för emot den. Här läser du mer om våra metoder.

Här kan du ladda ner broschyrer om de olika metoder som testas i projektet.