VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Oväntat fynd av ålgräs

Publicerat 7 augusti, 2019 av admin

Startsidan

Plantering av ålgräs är en av åtgärderna som ska testas och utvärderas inom projektet. Under sommaren har första steget tagits mot att genomföra åtgärden. Ett flertal inventeringar av befintligt ålgräs har gjorts i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Inventeringarna har gjorts i områden där fynd av etablerade ålgräsängar har förväntats, i syfte att finna donatorängar. Projektet har använt sig av etablerade karteringsmetoder vid framförallt 2-3 meters djup.

Den första karteringen gjordes längs Helsingborgs kust där ängen utanför Rydebäck visade sig vara den tätaste, och den med klart högst kvalité av de tre Helsingborgslokalerna (platserna). I Båstad hittades ingen tydlig sammanhängande äng, utan en jämn spridning av utspridda skott. Utanför Ystad hittades inte ålgräs alls, varken på 2 meters- eller 3 meterslinjen, utom vid Engelska bryggan, där det finns lite ålgräs, men under 3 meters djup. Utanför Trelleborg finns ålgräs både väster och öster om hamnen, och, vilket var lite förvånande, mer öster om hamnen. Vid Kristianstads kust, utanför Åhus, finns ålgräs men med mycket inblandning av nateväxter (vattenväxter) och mycket bottentäckande fintrådiga alger. Här är ängen som bredast i söder och smalnar av norrut till en smal rand.

Fler resultat, framsteg samt nyheter publiceras här allteftersom.

FÖR MER INFORMATION

Ålgräs

FLER ARTIKLAR

Sandstaket i Ystad

17 november, 2022

Taggar: Ystad

I Ystad har bland annat sandstaket byggts. Staketet ska fånga och hålla kvar sanden. På vissa platser fungerar det riktigt bra så, som här i Ystad. Den första bilden är från augusti i somras, den andra från oktober. Ett bra resultat på kort tid!...

Klimatanpassnings-åtgärder för att minska effekterna av erosion

11 oktober, 2021

Taggar:

Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion. Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med...

Plantering av ålgräs genomförd

23 juni, 2020

Taggar:

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats....