VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Oväntat fynd av ålgräs

Publicerat 7 augusti, 2019 av admin

Startsidan

Plantering av ålgräs är en av åtgärderna som ska testas och utvärderas inom projektet. Under sommaren har första steget tagits mot att genomföra åtgärden. Ett flertal inventeringar av befintligt ålgräs har gjorts i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Inventeringarna har gjorts i områden där fynd av etablerade ålgräsängar har förväntats, i syfte att finna donatorängar. Projektet har använt sig av etablerade karteringsmetoder vid framförallt 2-3 meters djup.

Den första karteringen gjordes längs Helsingborgs kust där ängen utanför Rydebäck visade sig vara den tätaste, och den med klart högst kvalité av de tre Helsingborgslokalerna (platserna). I Båstad hittades ingen tydlig sammanhängande äng, utan en jämn spridning av utspridda skott. Utanför Ystad hittades inte ålgräs alls, varken på 2 meters- eller 3 meterslinjen, utom vid Engelska bryggan, där det finns lite ålgräs, men under 3 meters djup. Utanför Trelleborg finns ålgräs både väster och öster om hamnen, och, vilket var lite förvånande, mer öster om hamnen. Vid Kristianstads kust, utanför Åhus, finns ålgräs men med mycket inblandning av nateväxter (vattenväxter) och mycket bottentäckande fintrådiga alger. Här är ängen som bredast i söder och smalnar av norrut till en smal rand.

Fler resultat, framsteg samt nyheter publiceras här allteftersom.

FÖR MER INFORMATION

Ålgräs

FLER ARTIKLAR

Plantering av ålgräs genomförd

23 juni, 2020

Taggar:

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats....

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Taggar:

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

26 november, 2019

Taggar:

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och,...