VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Oväntat fynd av ålgräs

Publicerat 7 augusti, 2019 av admin

Startsidan

Plantering av ålgräs är en av åtgärderna som ska testas och utvärderas inom projektet. Under sommaren har första steget tagits mot att genomföra åtgärden. Ett flertal inventeringar av befintligt ålgräs har gjorts i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Inventeringarna har gjorts i områden där fynd av etablerade ålgräsängar har förväntats, i syfte att finna donatorängar. Projektet har använt sig av etablerade karteringsmetoder vid framförallt 2-3 meters djup.

Den första karteringen gjordes längs Helsingborgs kust där ängen utanför Rydebäck visade sig vara den tätaste, och den med klart högst kvalité av de tre Helsingborgslokalerna (platserna). I Båstad hittades ingen tydlig sammanhängande äng, utan en jämn spridning av utspridda skott. Utanför Ystad hittades inte ålgräs alls, varken på 2 meters- eller 3 meterslinjen, utom vid Engelska bryggan, där det finns lite ålgräs, men under 3 meters djup. Utanför Trelleborg finns ålgräs både väster och öster om hamnen, och, vilket var lite förvånande, mer öster om hamnen. Vid Kristianstads kust, utanför Åhus, finns ålgräs men med mycket inblandning av nateväxter (vattenväxter) och mycket bottentäckande fintrådiga alger. Här är ängen som bredast i söder och smalnar av norrut till en smal rand.

Fler resultat, framsteg samt nyheter publiceras här allteftersom.

FÖR MER INFORMATION

Ålgräs

FLER ARTIKLAR

Första styrgruppsmötet

2 september, 2019

Taggar:

Projektets första styrgruppsmöte hölls den 29 augusti. Uppdraget är enligt projektplanen följande: ”The steering group will lead the overall progress of the project. It will consist of high level participants, one from each project participant’s organization. The group will meet twice per year and take the overall decisions to ensure that the project plan is...