VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Plantering av ålgräs genomförd

Publicerat 23 juni, 2020 av admin

Startsidan

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats.

Fotograf: Mikkel Lund Schmedes

FÖR MER INFORMATION

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats.

 

Ystad Sandskog  2020-06-02

Sikten var bra, ålgräs hittades öster om hamnen och dykarna kunde ta många skott. De flyttades en bit österut, där det inte är påverkat på samma sätt av hamntrafik.

 

Ystad Löderup 2020-06-03

Dykarna tog plantor från Sandskogen och transporterade dem till Löderup. Där var det sämre sikt, men inte för grumligt för att plantera, dock grumligare än i sandskogen.

 

Båstad 2020-06-04

Denna dag inleddes i Råå med att ta upp skott för att plantera i Hittarp, Helsingborg, men vid lunch hade det börjat blåsa mer och dykarna åkte därför med skotten upp till Båstad istället. Där var det mycket lugnare och blev ännu lugnare under kvällen. Här bedömde dykarna att planteringen gick mycket bra. Bra botten och bra sikt. Det fanns redan lite fläckar med ålgräs, men dykarna planterade rutorna på kala platser.

 

Måndag 2020-06-08

Denna dag avlöpte i Trelleborg. Dykarna började i Skåre och gav sig ut mot Fredshög. De upplevde denna äng väldigt fin och tät. Skotten kunde tas enkelt på täta platser. Dykarna rekade först väster om hamnen och sedan öster om hamnen. Väster om hamnen fanns som väntat mycket sten. Dykarna hittade ett bra ställe med mindre sten en bit öster om hamnen där de tyckte att planteringen gick bra. Vädret var inledningsvis mycket lugnt, men sedan började det blåsa lite mer.

 

Tisdag 2020-06-09

Kristianstad och Åhus. En väldigt lugn och fin dag. Dykarna hittade täta delar på 2 m djup och tog skott där. De tog sig sedan en bit längs bukten, längre norrut och fann en större kal yta på 2,5 m djup, som de planterade skotten på.  Här filmade och fotade en annan dykare från Åhus, Patrik Svensson, som kommer sammanställa en film till projektet.

 

Onsdag 2020-06-10

Tillbaka i Helsingborg och relativt lugnt väder från början, men det blåste upp. Efter att skotten var tagna tog dykarna upp båten och åkte med skotten till Domsten, för att där lägga i båten och åka vidare till Hittarp. Där fick de scanna och reka ganska mycket för att hitta en plats där sedimentet var tillräckligt finkornigt och tjockt innan de nådde berggrunden. De hittade en godtagbar plats på 5.1 m djup där de kunde plantera enligt projektets design.

FLER ARTIKLAR

Sandstaket i Ystad

17 november, 2022

Taggar: Ystad

I Ystad har bland annat sandstaket byggts. Staketet ska fånga och hålla kvar sanden. På vissa platser fungerar det riktigt bra så, som här i Ystad. Den första bilden är från augusti i somras, den andra från oktober. Ett bra resultat på kort tid!...

Klimatanpassnings-åtgärder för att minska effekterna av erosion

11 oktober, 2021

Taggar:

Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion. Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med...

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Taggar:

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...