VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Plantering av ålgräs genomförd

Publicerat 23 juni, 2020 av admin

Startsidan

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats.

Fotograf: Mikkel Lund Schmedes

FÖR MER INFORMATION

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats.

 

Ystad Sandskog  2020-06-02

Sikten var bra, ålgräs hittades öster om hamnen och dykarna kunde ta många skott. De flyttades en bit österut, där det inte är påverkat på samma sätt av hamntrafik.

 

Ystad Löderup 2020-06-03

Dykarna tog plantor från Sandskogen och transporterade dem till Löderup. Där var det sämre sikt, men inte för grumligt för att plantera, dock grumligare än i sandskogen.

 

Båstad 2020-06-04

Denna dag inleddes i Råå med att ta upp skott för att plantera i Hittarp, Helsingborg, men vid lunch hade det börjat blåsa mer och dykarna åkte därför med skotten upp till Båstad istället. Där var det mycket lugnare och blev ännu lugnare under kvällen. Här bedömde dykarna att planteringen gick mycket bra. Bra botten och bra sikt. Det fanns redan lite fläckar med ålgräs, men dykarna planterade rutorna på kala platser.

 

Måndag 2020-06-08

Denna dag avlöpte i Trelleborg. Dykarna började i Skåre och gav sig ut mot Fredshög. De upplevde denna äng väldigt fin och tät. Skotten kunde tas enkelt på täta platser. Dykarna rekade först väster om hamnen och sedan öster om hamnen. Väster om hamnen fanns som väntat mycket sten. Dykarna hittade ett bra ställe med mindre sten en bit öster om hamnen där de tyckte att planteringen gick bra. Vädret var inledningsvis mycket lugnt, men sedan började det blåsa lite mer.

 

Tisdag 2020-06-09

Kristianstad och Åhus. En väldigt lugn och fin dag. Dykarna hittade täta delar på 2 m djup och tog skott där. De tog sig sedan en bit längs bukten, längre norrut och fann en större kal yta på 2,5 m djup, som de planterade skotten på.  Här filmade och fotade en annan dykare från Åhus, Patrik Svensson, som kommer sammanställa en film till projektet.

 

Onsdag 2020-06-10

Tillbaka i Helsingborg och relativt lugnt väder från början, men det blåste upp. Efter att skotten var tagna tog dykarna upp båten och åkte med skotten till Domsten, för att där lägga i båten och åka vidare till Hittarp. Där fick de scanna och reka ganska mycket för att hitta en plats där sedimentet var tillräckligt finkornigt och tjockt innan de nådde berggrunden. De hittade en godtagbar plats på 5.1 m djup där de kunde plantera enligt projektets design.

FLER ARTIKLAR

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Taggar:

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

26 november, 2019

Taggar:

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och,...

Välkommen på studiebesök 21‐22 november

25 oktober, 2019

Taggar:

Sakta men säkert kommer projektets olika åtgärder igång, varav en del är på god väg eller redan har börjat visa resultat. Nu är det dags för ett första studiebesök, och du är varmt välkommen att följa med. Du får veta vad som görs, varför, vad det ska leda till och hur resultaten ska användas. Dag...