VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Alla platser i LIFE Coast Adapt – här provar vi metoderna

Vi testar metoderna på olika platser runtom i Skåne. Det är kommunerna själva som avgör var insatserna ska göras.

Vi planterar ålgräs just utanför den attraktiva stranden Malen.

Vid stränderna i Hittarp, Domsten, Grå Läge och Fortuna planas stränderna ut för att få en flackare profil. Vi gräver också upp vresrosor (en invasiv art) för att gynna det naturliga ekosystemet.

Täppet är en populär badplats i Åhus. Här etablerar vi rev.

Vid kusten norr om Långa bryggan i Bjärred kommer vi att ta bort ett utloppsrör och återställa sanddyner. I Karstorp i norra Bjärred anlägger vi nya våtmarker.

Vi förstärker ålgräsängarna både väster och öster om hamnen i Trelleborg.

Vi tar bort invasiva växtarter och utför strandfodring vid Ystad Sandskog. Vi kommer också att göra insatser vid Nybroån, Nybrostrand, Lilleskog och Löderup.