PROJEKTETS METODER

Vi har inte tid att vänta. Därför gör vi konkreta insatser och hjälper forskarna att testa framtidens metoder mot de negativa effekterna av kusterosion. I praktiken. Här och nu.

Alla de metoder vi använder inom ramen för LIFE Coast Adapt är naturanpassade. Det betyder att de arbetar med naturen istället för emot den. Här läser du mer om våra metoder.