VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Borttagande av hårda strukturer

Så kallade hårda strukturer – betongrör, vågbrytare och liknande – som av olika anledningar placerats på stränder bidrar ibland till erosion.

Vad?

Metoden innebär att betongrör och vågbrytare tas bort på platser där vågorna gröper ur stranden runt dessa hårda strukturer.

Varför?

Målet är att återetablera stränder som kan motstå både översvämningar och erosion. Syftet med borttagandet är att få havsströmmarna att röra sig mer naturligt, vilket innebär att mindre sand kommer att försvinna från stranden.

Alla platser med denna metod

Vi återställer sandmiljöerna på stränderna vid Hittarp, Domsten, Grå läge och Fortuna. Vi gör också insatser ute i vattnet.

I Lomma kommun gör vi insatser på två platser. Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i norra Bjärred.

BAKGRUND

Anledningen till att hårda strukturer placerats ut på ett sätt som medför problem är egentligen att det inte funnits tillräcklig kunskap. Man har exempelvis ofta lagt ut stenar vid utloppsrörens mynningar, men detta har snarare accelererat erosionen och skadat strandens profil. Borttagandet av hårda strukturer kommer att kombineras med andra metoder, såsom att etablera våtmarker och att återskapa strändernas sanddyner. Genom att kombinera olika åtgärder både på land och till havs kan de hårda strukturerna avlägsnas.